معنی و ترجمه کلمه gumbo به فارسی gumbo یعنی چه

gumbo


ابگوشت باميه ،(گ.ش ).باميه ،نوعى خاک گلى
ورزش : گل چسبنده و زياد در مسير اسبدوانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها