معنی و ترجمه کلمه gummous به فارسی gummous یعنی چه

gummous


)gummiferous(صمغ دار،صمغ مانند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها