معنی و ترجمه کلمه gun butt به فارسی gun butt یعنی چه

gun butt


ته تفنگ ،ضربه زدن با قنداق تفنگ
علوم نظامى : کف قنداق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها