معنی و ترجمه کلمه gun captain به فارسی gun captain یعنی چه

gun captain


رئيس قبضه
علوم نظامى : رئيس توپ
علوم دريايى : رئيس توپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها