معنی و ترجمه کلمه gun metal به فارسی gun metal یعنی چه

gun metal


مفرغ
علوم مهندسى : فلز توپ ريزى
عمران : الياژ مس و قلع
معمارى : مفرغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها