معنی و ترجمه کلمه gun shy به فارسی gun shy یعنی چه

gun shy


ترسنده از صداى تفنگ
علوم نظامى : کسى که از صداى تيراندازى مى ترسد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها