معنی و ترجمه کلمه gunnery به فارسی gunnery یعنی چه

gunnery


قوانين تير توپخانه ،توپچى گرى تانک تيراندازى با توپ يا تفنگ ،تيراندازى ،علم توپخانه
علوم نظامى : قوانين تيراندازى
علوم دريايى : توپخانه دريايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها