معنی و ترجمه کلمه guns free (tight) به فارسی guns free (tight) یعنی چه

guns free (tight)


توپها اتش باختيار،(توپها اتش بس يا اتش قطع)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها