معنی و ترجمه کلمه gust alleviation به فارسی gust alleviation یعنی چه

gust alleviation


علوم هوايى : سيستم ديناميکى براى کاهش اثر تندبادهاى قائم روى هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها