معنی و ترجمه کلمه gutta-percha به فارسی gutta-percha یعنی چه

gutta-percha


الکترونيک : گوتا - پرشا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها