معنی و ترجمه کلمه gutturo-maxillary به فارسی gutturo-maxillary یعنی چه

gutturo-maxillary


وابسته به گلووارواره ،گلوارواره اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها