معنی و ترجمه کلمه gymnastic chack به فارسی gymnastic chack یعنی چه

gymnastic chack


ورزش : پودرى از کربنات منيزيوم که ژيمناستها به دستها مى مالند

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها