معنی و ترجمه کلمه gymnopterous به فارسی gymnopterous یعنی چه

gymnopterous


برهنه بال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها