معنی و ترجمه کلمه gyro repeater به فارسی gyro repeater یعنی چه

gyro repeater


علوم نظامى : تکرار کننده سمت ژيروسکوپى ناو تکرار کننده سمت هدايت نجومى ناو
علوم دريايى : تکرار کننده قطبنماى الکتريکى قطبنماى ثانوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها