معنی و ترجمه کلمه gyro wheel به فارسی gyro wheel یعنی چه

gyro wheel


علوم دريايى : - gyro rotor

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها