معنی و ترجمه کلمه gyro wheel به فارسی gyro wheel یعنی چه

gyro wheel


علوم دريايى : - gyro rotor

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها