معنی و ترجمه کلمه gyrostabilizer به فارسی gyrostabilizer یعنی چه

gyrostabilizer


التى که جنبش حرکت وضعى زمين را نشان ميدهد،چرخ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها