معنی و ترجمه کلمه gyrostatics به فارسی gyrostatics یعنی چه

gyrostatics


مبحث چرخش اجسام ،گفتار در جنبش وضعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها