معنی و ترجمه کلمه h.f. به فارسی h.f. یعنی چه

h.f.


علوم مهندسى : فرکانس بالا
الکترونيک : بسامد زياد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها