معنی و ترجمه کلمه habit (h) به فارسی habit (h) یعنی چه

habit (h)


روانشناسى : عادت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها