معنی و ترجمه کلمه habitant به فارسی habitant یعنی چه

habitant


ساکن
علوم نظامى : ساکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها