معنی و ترجمه کلمه hack saw به فارسی hack saw یعنی چه

hack saw


اره اهن بر
عمران : اره بهن برى
معمارى : اره کمانه
علوم نظامى : قلم مو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها