معنی و ترجمه کلمه haddock به فارسی haddock یعنی چه

haddock


(ج.ش ).ماهى روغن کوچک ،قسمى ماهى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها