معنی و ترجمه کلمه haematosis به فارسی haematosis یعنی چه

haematosis


پاک شدن خون درشش ،تبديل خون وريدى بخون شريانى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها