معنی و ترجمه کلمه haematozoon به فارسی haematozoon یعنی چه

haematozoon


انگل خونى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها