معنی و ترجمه کلمه haemorrhage به فارسی haemorrhage یعنی چه

haemorrhage


خون روى ،خون ريزش ،نزف الدم


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها