معنی و ترجمه کلمه hairline crack به فارسی hairline crack یعنی چه

hairline crack


علوم مهندسى : ترک مويى
علوم هوايى : ترک مويى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها