معنی و ترجمه کلمه half pint به فارسی half pint یعنی چه

half pint


(ز.ع ).کوتاه تر از مقدار متوسط،کوچک ،کوچولو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها