معنی و ترجمه کلمه half thickness به فارسی half thickness یعنی چه

half thickness


علوم نظامى : ضخامت لازم براى نصف کردن نفوذ عناصر تراونده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها