معنی و ترجمه کلمه half volley kick به فارسی half volley kick یعنی چه

half volley kick


ورزش : شوت سر ضرب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها