معنی و ترجمه کلمه half-cell reaction به فارسی half-cell reaction یعنی چه

half-cell reaction


شيمى : واکنش نيم سلول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها