معنی و ترجمه کلمه half-century به فارسی half-century یعنی چه

half-century


ورزش : ¹ 5امتياز يا بيشتر توپزن در مسابقه کريکت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها