معنی و ترجمه کلمه half-in half-out (fliffis) به فارسی half-in half-out (fliffis) یعنی چه

half-in half-out (fliffis)


ورزش : دو پشتک به عقب با نيم وارو

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها