معنی و ترجمه کلمه hall-mark به فارسی hall-mark یعنی چه

hall-mark


نشان عيارکه ازطرف( زرگرخانه و )دولت روى سيمينه وزرينه ميگذارن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها