معنی و ترجمه کلمه hallucinate به فارسی hallucinate یعنی چه

hallucinate


گرفتار اوهام وخيالات شدن ،حالت هذيانى پيدا کردن ،هذيانى شدن ،هذيان گفتن ،اشتباه کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها