معنی و ترجمه کلمه hammer and sickle به فارسی hammer and sickle یعنی چه

hammer and sickle


داس وچکش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها