معنی و ترجمه کلمه hammer and tongs به فارسی hammer and tongs یعنی چه

hammer and tongs


باخشونت وشدت عمل بسيار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها