معنی و ترجمه کلمه hamster به فارسی hamster یعنی چه

hamster


(ج.ش ).موش بزرگ)Cricetus(

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها