معنی و ترجمه کلمه hand brake lever به فارسی hand brake lever یعنی چه

hand brake lever


علوم مهندسى : اهرم ترمز دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها