معنی و ترجمه کلمه hand compaction به فارسی hand compaction یعنی چه

hand compaction


توپرسازى دستى
معمارى : تراکم دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها