معنی و ترجمه کلمه hand drill به فارسی hand drill یعنی چه

hand drill


علوم مهندسى : مته دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها