معنی و ترجمه کلمه hand held computer به فارسی hand held computer یعنی چه

hand held computer


کامپيوتر : کامپيوتر دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها