معنی و ترجمه کلمه hand packed rockfill به فارسی hand packed rockfill یعنی چه

hand packed rockfill


معمارى : سنگريز دستچينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها