معنی و ترجمه کلمه hand placed rubble or riprap (am) به فارسی hand placed rubble or riprap (am) یعنی چه

hand placed rubble or riprap (am)


معمارى : سنگريز دستچينى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها