معنی و ترجمه کلمه hand power winch به فارسی hand power winch یعنی چه

hand power winch


علوم مهندسى : جراثقال دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها