معنی و ترجمه کلمه hand running به فارسی hand running یعنی چه

hand running


(د.گ ).متوالى ،پى درپى ،بلا انقطاع

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها