معنی و ترجمه کلمه hand salute به فارسی hand salute یعنی چه

hand salute


احترام با دست
علوم نظامى : سلام نظامى دادن سلام نظامى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها