معنی و ترجمه کلمه hand-mill به فارسی hand-mill یعنی چه

hand-mill


اسياب دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها