معنی و ترجمه کلمه hand-operated chuck به فارسی hand-operated chuck یعنی چه

hand-operated chuck


علوم مهندسى : سه نظام دستى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها