معنی و ترجمه کلمه hang on به فارسی hang on یعنی چه

hang on


سماجت ورزيدن ،ادامه دادن ،دوام داشتن ،ثابت قدم بودن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها