معنی و ترجمه کلمه hang over به فارسی hang over یعنی چه

hang over


اثر باقى مانده ،اثر باقى از هر چيزى ،حالت خمارى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها